CIO'ens udfordringer i den digitale transformation og hvordan de kan overvindes

CIO'ens udfordringer i den digitale transformation og hvordan de kan overvindes

Den digitale transformation kræver meget af CIO'en, og næsten alle organisationer stræber efter at skabe en digital first-virksomhedskultur for at facilitere denne forandring. I praksis kæmper CIO'er imidlertid med flere udfordringer end blot selve omstillingen

Del artiklen på

Kommentar af: Anne-Sofie Nielsen, VP Product & Engineering, Workday

I dag er teknologien ofte solidt forankret i organisationers strategi og beslutningstagning. CIO'ens rolle er derfor vigtigere end nogensinde, men hvordan kan CIO'en opnå strategisk lederskab i en digital tidsalder? 

CIO'en fungerer ofte som bindeleddet mellem IT og organisationen som helhed, og en stor del af succesen i forhold den digitale transformation ligger således i CIO'ens hænder. Det er dog en stor udfordring for en organisation hurtigt at transformere sig og samtidig opfylde alle de høje krav, der stilles. Vores undersøgelse Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation viser, at 50 % af CIO’er verden over kæmper for at holde trit med den digitale transformation. Næsten seks ud af ti, 59 %, siger, at det kan tage uger eller endda måneder at ændre en automatiseret forretningsproces.

Disse tal viser, at den digitale transformation medfører nogle udfordringer, som CIO'en skal finde løsninger på. Organisationer og virksomheder, der begyndte at arbejde aktivt og målrettet med digital transformation under coronapandemien, har generelt gjort store fremskridt. De, der endnu ikke har sørget for at arbejde på en strategisk transformation, risikerer dog at sakke bagud.

Ældre IT-systemer er stadig en hindring

Vores undersøgelse bekræfter, at ældre IT-systemer stadig hindrer digital transformation. Kun 42 % af CIO'erne siger, at deres organisation problemfrit kan bruge cloud-teknologi, uden at ældre systemer står i vejen. Det bliver også stadigt vigtigere at integrere teknologi i virksomheden – 45 % ser dette som et vigtigt investeringsområde for, at deres team kan følge og agere i overensstemmelse med regler og love, efterhånden som virksomheden udvikler sig.

360-graders overblik og kundefokus

At CIO'ens funktion får en stadig mere tværfaglig karakter, er en udfordring, som ikke skal undervurderes. Teknologi er nu en central del af næsten alle forretningsstrategier, der er flyttet fra IT som et separat område til hele virksomheden. Fokus er dog stadig på det vigtigste – kunder og omsætning. Ud over et 360-graders overblik er det også vigtigt med en kundeorienteret tænkemåde for den fremtidsorienterede CIO. Der er i stigende grad fokus på at samarbejde med kunderne, finde ud af, hvad de vil have, og så skabe dette – processer, som det altså er CIO'ens ansvar at sikre og facilitere. 


Vigtigheden af at give slip på gatekeeper-rollen
CIO'er holdes også tilbage af bekymringer om datasikkerhed, privatliv og forvaltning. Over halvdelen, 52 %, siger, at de prioriterer arbejdet med førnævnte. For at fremskynde den digitale transformation må man som CIO imidlertid give slip på rollen som gatekeeper, når det kommer til disse ansvarsområder og i stedet sørge for, at ansvaret decentraliseres. Først da kan CIO’en begynde at fokusere fuldt ud på innovations- og transformationsprojekter. På trods af dette viser vores forskning, at kun 35 % af CIO'erne planlægger at foretage denne omprioritering – selvom det netop er det, der gør dem i stand til at indtage en strategisk rolle i virksomheden i bredere forstand. Omprioriteringen betyder, at man investerer i sikre kanaler, applikationer og systemer, der gør det muligt for organisationer at nedbryde datasiloer og samtidig bevare et fast greb om deres data.

Én og samme strategi vedrørende data

Dette fører til den næste udfordring: at sikre, at alle virksomhedsledere og teams i organisationen har tillid til en enkelt datastrategi. Dette er helt afgørende for både CIO'ens og organisationens succes. CIO'er skal kunne sikre, at de rigtige data er indsamlet og tilgængelige for alle i virksomheden. Et eksempel er at give HR-ledere og deres teams mulighed for at løse kritiske kompetence- og talentstyringsproblemer gennem nøjagtige data – og hurtig adgang til friske data. Samtidig er det også her vigtigt, at HR-cheferne har de kompetencer, de værktøjer og den adgang, der kræves for i realtid at holde sig ajour med den nye udvikling.

Problemet med øgede datamængder

De stadigt stigende mængder data giver en anden udfordring: mangel på personale og færdigheder til at fortolke den enorme datamængde korrekt. Det betyder, at beslutningerne i virksomheden kun træffes på baggrund af en del af informationen, hvilket kan medføre flere risici. Derudover er det få virksomheder, som har samlet alle data ét sted – kun 12 % af de adspurgte i vores undersøgelse oplyser, at deres virksomhedsdata er fuldt tilgængelige for alle, der har brug for dem.

For at fastholde en strategisk fordel og etablere sig som en strategisk partner er det yderst vigtigt for CIO'er at tage kampen om datatilgængelighed og viden på tværs af organisationen og fremhæve dens forretningsværdi. Dette vil ikke kun føre til bedre datadrevne beslutninger og prioriteringer, men også til en reduceret afhængighed af virksomhedens IT-teams, hvilket alt i alt vil give CIO'en mere spillerum for digital transformation.