Bedre rådgivning ved implementering af AV-værktøjer
Foto af: Martha Fjeldmose

Bedre rådgivning ved implementering af AV-værktøjer

Det nyetablerede konsulenthus EnCollab vil tilbyde uafhængig rådgivning i alle faser af processen med design, anskaffelse og implementering af intelligente AV-systemer, videokonference og visuelle kommunikations- og samarbejdsløsninger

Del artiklen på

Konsulenthuset lægger ud meden række nye ydelser, der er udviklet til at kunne rådgive deres kunder gennem hele eller dele af processen, med strategi, projektering, anskaffelse og implementering.

Som konsulenthus vil EnCollab både være en strategisk og teknologisk parter. I modsætning til et fokus på ren teknisk rådgivning, er udgangspunktet at tage afsæt i implementeringen af AV-løsninger som et strategisk værktøj, der bruges aktivt til udvikling af samarbejde, kommunikation og identitet.

Med afsæt i det strategisk/organisatoriske arbejde formuleres ønsker og krav til løsningerne og de tekniske krav og standarder for udførelsen fastsætters. EnCollab vil sikre at deres kunder sørger for at zoome ud før de zoomer ind og foretager tilvalg og fravalg på et oplyst grundlag.

EnCollab tager afsæt i erfaringer fra projekter for bl.a. Dansk Akritektur Center og BLOXHUB og bygger derudover på stifterens brede internationale erfaring og netværk.

”Mange virksomheder og organisationer er i en udvikling, hvor betydningen af effektiv vidensdeling, information og kommunikation bliver stadigt mere afgørende for succes. Den udvikling indebærer at implementeringen af AV, videokonferencesystem og visuelle kommunikations løsninger, der understøtter og motiverer samarbejde og formidling, kræver et helt nyt fokus,” siger EnCollabs stifter Kristian Glahn.

Kristian Glahn har i hele sin karriere været drevet af arbejdet med de teknologiske og organisatoriske muligheder der ligger i den brede audiovisuelle verden. Han har en baggrund med mere end 25 år i AV-branchen, heraf 10 som selvstændig og senere i en række ledende roller som bl.a. teknisk direktør og driftsdirektør i ledende danske AV-virksomheder.

Sideløbende med sin erhvervskarriere har Kristian gennem en lang årrække været aktiv i den internationale brancheforening InfoComm, nu AVIXA, med hovedsæde i USA, hvor han løbende deltager som medlem i en række rådgivende udvalg og arbejdsgrupper. Kristian Glahn har i to år siddet som formand for AVIXA´s europæiske råd og er i dag medlem af AVIXA´s styrekomite for internationale standarder.

- lb