Flere får mulighed for tilskud fra Bredbåndspuljen
Blandt andet forhøjes det maksimale tilskudsbeløb til 125.000 kroner, og projekter på ned til blot 30 deltagere kan få penge fra puljen

Flere får mulighed for tilskud fra Bredbåndspuljen

Blandt andet forhøjes det maksimale tilskudsbeløb til 125.000 kroner, og projekter på ned til blot 30 deltagere kan få penge fra puljen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

\r\n

Christiansborg

\r\n

 

\r\n

Med den nye bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2021 foretages flere justeringer af tilskudsordningen i forhold til sidste år.

\r\n

 Blandt andet forhøjes det maksimale tilskudsbeløb pr. adresse til 125.000 kroner i et projekt, fordi der er tyndt befolkede lokalområder, hvor der er så langt mellem adresserne, at omkostningerne ved at få udrullet hurtigt bredbånd er så høje, at det ikke har været muligt at tilgodese projekter fra disse områder inden for den hidtidige maksimale grænse på 100.000 kroner.

\r\n

Højere hastighed

\r\n

For at kunne modtage støtte fra Bredbåndspuljen må en adresse som hovedregel højest have adgang til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.

\r\n

I år indføres mulighed for, at et projekt kan medtage enkelte adresser med lidt højere dækning. Det vil således være muligt for et projekt at medtage adresser, hvor downloadhastigheden er højere end 10 Mbit/s, men ikke overstiger 20 Mbit/s.

\r\n

Hensigten er, at der kan medtages enkelte adresser, som har en dækning, der ligger marginalt over den almindelige grænse på 10/2 Mbit/s. Sådanne adresser må dog højst udgøre 5 pct. af de deltagende adresser i projektet.

\r\n

Ændringer i pointmodellen

\r\n

Der sker også ændringer i ’pointmodellen’ for blandt andre ’småøer”:

\r\n

- Det er meget svært for små beboede øer, som ikke er broforbundne, at opnå tilskud fra Bredbåndspuljen. Det skyldes flere faktorer, herunder at der kan være relativt få tilskudsberettigede adresser på sådanne øer, og at det kan være omkostningstungt at etablere den påkrævede infrastruktur til øer, som ikke er brofaste. Derfor indføres et nyt kriterie i pointmodellen. Projekter fra de småøer, der fremgår af bekendtgørelsen, vil blive tilgodeset med 100 point ved ansøgning til Bredbåndspuljen. Kriteriet vægter 10 procent...

\r\n

Mobilt bredbånd tilgodeses

\r\n

Adresser, hvor dækningen med mobilt bredbånd er dårlig, bliver allerede tilgodeset med ekstra point i pointmodellen.

\r\n

Hensigten er at give adresser, som både har dårlig dækning med fast og mobilt bredbånd, et fortrin.

\r\n

- For mange adressers vedkommende er dækningen med mobilt bredbånd i dag så god, at der – med det rette udstyr – kan etableres en forbindelse, som giver en god oplevet indendørs dækning. Derfor forhøjes vægtningen af dette kriterie fra i dag 10 procent i pointmodellen til 20 procent, oplyses det videre.

\r\n

Nemmere for små projekter

\r\n

I 2020 udgjorde projektets størrelse en markant faktor i forhold til, om et projekt opnåede tilskud. Små projekter havde derfor i mange tilfælde svært ved at opnå tilstrækkeligt med point til, at projektet kunne opnå et tilskud.

\r\n

For at gøre det nemmere for små projekter at opnå tilskud justeres pointmodellen for Bredbåndspuljen 2021, så man opnår maximum point for projektets størrelse ved 30 deltagende adresser. I 2020 var denne grænse 50 deltagende adresser.

\r\n