Den danske industri optimerer på 5 måder med cobots

Den danske industri optimerer på 5 måder med cobots

De fleksible robotter til få penge har for alvor vist deres berettigelse i fremstillingsindustrien, fordi de adresserer mange af industriens store udfordringer

Corona har skabt mange udfordringer for industrien, men krisen har også accelereret interesse for automation. Automationshuset BILA konstaterer, at flere og flere cobot-nybegyndere overvinder automationsbarriererne; faktisk så mange, at efterspørgslen i fjerde kvartal af 2020 oversteg budgettet.

Her fortæller fem små såvel som store danske produktionsvirksomheder selv, hvad de har fået ud af at automatisere med cobots og hvordan de optimerer med dem:

Robotarm reducerer ventetid

InPrint A/S i Kolding er et mellemstort trykkeri med 15 ansatte, der som totalleverandør af tryksager løser en bred vifte af trykopgaver. Produktionen involverer ofte mange løft og megen ventetid, når maskinerne printer. Men en samarbejdende UR10-robotarm har skåret væsentligt ned på ventetiden i produktionen, forbedret arbejdsmiljøet og frigiver dagligt 1-2 timer, der kan bruges på mere komplekse opgaver på trykkeriet.

- I forbindelse med en større opgave for Joe & The Juice, som vi printer storformatsmotiver for, gik det op for mig, at her ville det give god mening med en samarbejdende robot. På en sådan opgave tager det fire minutter at printe hver plade. I de fire minutter stod vores printoperatør bare og ventede på, at maskinen siger ’bip’. Så tog han pladen ud og lagde en ny på. Og så ventede han igen. Nu kan den mand, der tidligere har stået ved maskinen, lave noget, der giver mening. Lige til at starte med var medarbejderne skeptiske og tænkte: "Hvad har han gang i med det projekt?" Men allerede efter den første uge kunne de se, at det her var virkelig godt. Og nu er de vilde med den, fortæller Søren H. Nielsen, Print Production Manager hos InPrint.

Hos InPrint har hjælp fra en cobot har betydet mindre ventetid i produktionen, forbedret arbejdsmiljø og frigivet kapacitet på hele 150 timer i løbet af fire måneder.

Udover over arbejdsmiljøgevinsterne øger det også trykkeriets konkurrenceevne. Den automatiserede produktion har både gjort det muligt at producere til mere konkurrencedygtige priser og resulteret i færre overarbejdstimer.

Cobots forhindrer arbejdsulykker

To robotarme fra Universal Robots hjælper bryggerne på Carlsbergs bryggeri i Fredericia med at løse de sidste manuelle arbejdsprocesser på den allerede højautomatiserede produktionslinje. Oprindeligt var den nye linje designet, så der stod en mand og tog emballagekartoner fra en palle og placerede dem i et magasin, og denne opgave tog 70-80 pct. af én medarbejders kapacitet ved linjen.

I dag er medarbejderens eneste opgave i forbindelse med emballagehåndteringen at køre en palle med papkasser hen til linjen. Herefter klarer robotterne resten.

- Investeringen i de to UR-robotter var ikke et spørgsmål om at øge produktionskapaciteten, men om at aflaste medarbejderne og forbedre deres arbejdsmiljø. Ambitionen om nul ulykker i et centralt element i Carlsbergs bæredygtighedsprogram, og her hjælper robotterne. Først og fremmest ved at automatisere en ensformig arbejdsopgave med en uhensigtsmæssig arbejdsstilling – men jobbet indebar også håndtering af en kniv og dermed en risiko for at skære sig, fortæller Senior Project Manager hos Carlsberg Fredericia, Thomas Kern Ruby.

Cobot giver tid til grundig kvalitetskontrol

I Bramming lidt uden for Esbjerg ligger Betech, som fremstiller pakninger, tætninger og specialudviklede løsninger i formstøbt gummi og silikone til blandt andet fødevare-, olie/gas- og medicinalindustrien.

Betech producerer livsvigtige komponenter til livsreddende apparater. Derfor skal alle emner minutiøst kontrolleres af en operatør, og det er muligt, fordi cobotten håndterer gummibrikkerne. Med hjælp fra to UR5-robotarme producerer Betech blandt andet hvert år 100.000 gummimembraner til lungeapparater, der hjælper patienter med at trække vejret under operationer.

På grund af de materialer, der bearbejdes, og de færdige emners slutanvendelse kører de to kompressionsmaskiner ikke ubemandet i længere tid, men altid under overvågning af en operatør for at kontrolmåle og kvalitetssikre emnerne, grundet meget lave tolerancetærskler i forhold til geometri og mål.

- Vi kan ikke undvære en operatør ved de her maskiner, men vi kan nu betjene to maskiner med én operatør. Med robotten kan vi optimere output fra maskinerne, som med robotterne kan køre videre, når operatøren er til pause – og vi kan undgå, at operatøren skal bruge tid på at lægge gummi i maskinen og tage emner ud, fortæller fabrikschef Bjarne Godskesen.

Cobot leverer ekstra arbejdskraft

I 2016 startede Jesper Larsen den sønderjyske virksomhed Vivo Production, der laver spåntagende bearbejdning og smedearbejde, blandt andet som underleverandør til vind- og offshore-industrien. Virksomheden fik hurtigt vind i sejlene.

– Da jeg startede, var det meningen, at det kun skulle være mig selv, og så skulle jeg passe to CNC-maskiner. Men så begyndte jeg at få flere og flere og større ordrer ind, og jeg kunne næsten ikke kan følge med, fortæller ejer og direktør i Vivo Production Jesper Larsen.

En cobot blev Vivo Productions første medarbejder, da den nystartede virksomhed fik så mange ordrer, at ejeren næsten ikke kunne følge med.

For at holde omkostningerne på et minimum ville Jesper Larsen helst undgå at skulle ansætte en ekstra medarbejder – i hvert fald til at starte med. Men forstærkning skulle der til, og investeringen skulle være så billig som muligt, for han skulle også have en ekstra maskine – så en UR10 blev den nystartede virksomheds første ”medarbejder”.

- Jeg legede lidt med tanken om at få en robot, der kunne stoppe emner i maskinen, i stedet for at ansætte en ekstra medarbejder. Jeg havde læst om UR-robotterne og tog kontakt til BILA – og løsningen blev, at jeg købte en billigere CNC-maskine og investerede i en UR10-robot, fortæller han.

I dag har Vivo Production fire ansatte, en væsentlig større maskinpark og en konstant ordretilgang, der gør, at virksomheden hver dag bliver en smule større.

Cobot effektiviserer svejsearbejdet

I de tre år, MVI Maskinfabrik har haft en UR5-robotarm til at varetage svejseopgaver, har den både effektiviseret produktionen og øget omsætningen i den lille beslagfabrik i Videbæk.

”Den har helt klart øget vores produktionskapacitet og dermed også vores omsætning. Hvis ikke vi havde haft UR-robotten, ville jeg være nødt til at sige nej til ordrer, fortæller direktør og indehaver, Jens Christian Lægsgaard.

Ifølge Jens Christian Lægsgaard udfører robotarmen ikke alene svejsearbejdet hurtigt, men også med uhyre høj nøjagtighed. Og det er vigtigt, når man som MVI Maskinfabrik producerer serier af emner, som skal være helt ens.

Og så er der selvfølgelig også den økonomiske gevinst ved robot-assistancen. En hjælp, som har betydet, at den lille maskinfabrik i Vestjylland kunne tage flere og større ordrer ind uden at spekulere i ekstra mandskab.

- Den har lige lavet en serie på 100 stk., hvor der var 14 svejsninger pr. beslag. Det krævede cirka halvanden times programmering. Det tog robotten omkring 1,5 minut at svejse hvert emne, og med manuel efterbearbejdning og placering af nyt emne, har hver enhed taget i alt 2,5 minut at producere. Havde vi lavet svejsearbejdet manuelt, ville hvert beslag nok have taget 4 minutter, fortæller Jens Christian Lægsgaard.

Hos MVI Maskinfabrik frigiver cobotten mellem 30 og 50 % af arbejdstiden pr. emne i forhold til manuel svejsning.

- lb