Det digitale kontor skaber digitale nomader

Det digitale kontor skaber digitale nomader

I takt med at arbejdspladsen digitaliseres, og det digitale kontor indføres, så vil medarbejderne i højere grad vælge at arbejde på nye måder

Det digitale kontor er uundgåeligt. Hvis det ikke allerede er indført, så er det hastigt på vej, og det giver nye og interessante muligheder for medarbejderne og vil skabe en ny type medarbejdere – de digitale nomader.

Det mener Carsten Sørensen, PhD i Datalogi fra London School of Economics, der i over 25 år har forsket i digital transformation. Telekommunikation havde sat ham og Ole Mygind, Area Sales Vice President, Nordic Region hos Polycom, i stævne til en snak om de muligheder og udfordringer, som det digitale kontor giver.

- Når man anbringer digital teknologi hvor som helst, så opstår der en polarisering. For på den ene side så er der virksomheder som Microsoft og Google, der siger, at man ikke kan arbejde hjemmefra, men skal sidde på kontoret. På den anden side er der stadig flere, der arbejder hjemmefra eller fra andre steder end lige kontoret, fortæller Carsten Sørensen.

Det har også givet grobund til det, som Carsten Sørensen betegner som ’Digitale Nomader’.

- Med indførsel af den digitale teknologi på kontoret og i hjemmet er der kommet nogle nye muligheder, som folk i høj grad benytter sig af. Folk vil nemlig hellere bo spændende steder og så arbejde derfra, end bo tæt på jobbet – og nu er det så også muligt, forklarer Carsten Sørensen.

Men samtidig så stiger kompleksiteten i arbejdet, og det betyder, at det er nødvendigt at arbejde tættere sammen i teams, og derved kommer der flere krav.

- Bare det at have en webforbindelse er ikke længere nok. Arbejdet skal også arrangeres, så det understøtter mobiliteten, forklarer Carsten Sørensen.

Ole Mygind er helt enig. Hos Polycom oplever de i høj grad, hvordan deres kunder begynder at indrette arbejdspladserne anderledes.

- Der er et opbrud i måden, virksomheder fungerer på. Folk mødes på nye måder og uventede steder, og flere og flere har ikke længere faste pladser. For os betyder det så, at vi skal levere produkter, der kan facilitere den form for arbejdskultur, fortæller Ole Mygind.

Organisationerne skal være bevidste om teknologi

Det betyder, at der ligger et ret stort ansvar hos virksomhederne for at få ændret på måden, arbejdet udføres på, for med den digitale infrastruktur kommer også en forventning om fleksibilitet.

- Virksomhederne er nødt til at dele arbejdet op i blokke. Nogle der kun kan klares på kontoret, og andre der kan udføres hvor som helst. På den måde tilgodeser de bedst muligt den nye måde folk forventer at kunne arbejde på, forklarer Carsten Sørensen.

Men desværre så er holdningen visse steder stadig, at det handler om at få teknologien indført hurtigt, billigt og af høj kvalitet, og de tre parametre hænger ikke sammen.

- Det er nødvendigt at sikre sig, at de digitale hovedveje fungerer. Hvor det før var fly, der var den vigtigste infrastruktur, så er det i dag internettet og de løsninger, der kobles på den. Derfor er det nødvendigt at lede efter gode løsninger først, og så kigge på pris og hastighed bagefter, påpeger Carsten Sørensen.

Hos Polycom ser de også den tendens. Der findes virksomheder, der bruger teknologien uden at tænke over det, fordi teknologien er så let at få fat i. Men det er ikke det samme som at drage fordel af teknologien – tværtimod. For dem handler det om at få indført de nye teknologier bare for teknologiens skyld, og uden en plan er der ikke de store fordele ved den nye teknologi.

- Der er heldigvis også de virksomheder, der har set mulighederne, og de får fuld fordel af de nye muligheder. Men de andre bliver altså taget på sengen, siger Ole Myginds.

Bedre end flyrejser

En af de måder, som mange virksomheder i dag tilgår det digitale kontor på, er ved at indføre videokonferencer, og selvom Carsten Sørensen ikke mener, at det er hele svaret på, hvordan en virksomhed skal indføre et digitalt kontor, så medgiver han, at det er et godt skridt på vejen.

- Men videokonferencesystemer er ikke uproblematiske. Det er nemlig vigtigt, at virksomhederne tænker over, hvordan de vil bruge dem. For det er i dag alt for let at få fat i den nyeste teknologi og bruge den til en grad, som gør, at man faktisk spilder folks tid med den, forklarer Carsten Sørensen.

Ligger der først en plan for, hvordan man benytter videokonferencesystemer, så mener både Carsten Sørensen og Ole Mygind, at det er en oplagt mulighed, som virksomhederne skal gøre brug af.

- Når vi snakker digital infrastruktur, er der en sammenhæng mellem udgifter og nemhed i arbejdet. Mere fleksible arbejdspladser har i årtier været en fordel og giver folk muligheden for at have kontor hjemme, hvilket er vigtigt. Og med videokonferencer kan vi tage det et skridt videre – vi kan i høj grad eliminere rejserne, forklarer Carsten Sørensen.

Dels så er rejsen ikke længere det statussymbol, som det tidligere var, for folk rejser meget i deres privatliv, og dermed er behovet ikke så stort for at rejse med jobbet.

Dels er blandt andet CO2-aftrykket blevet et større argument for de unge – det er en væsentlig del af, hvordan de tænker.

- Det er knapt så eksotisk at rejse længere. Folk vil hellere være hjemme hos familien og ikke spilde tiden i lufthavne og fly. Derfor er det også sindssygt vigtigt, at teknologien virker, og virker let, pointerer Ole Mygind.

Han forklarer også, at for at være effektive på det digitale kontor skal arbejdsprocesserne være effektive, og når de planlægges, så skal der tages højde for, at der både er yngre og ældre med.

- Det er vigtigt at huske, at ikke alt kan klares over video, nogle ting skal man være fysisk til stede for at få løst, understreger Carsten Sørensen.

Aldrig en 100 % erstatning

Men selvom det digitale kontor mange steder er en realitet, og at der hele tiden kommer nye måder at arbejde sammen på på distancen, så betyder det ikke, at videokonferencer hverken kan eller skal erstatte de fysiske møder totalt.

- Der er opgaver, der ikke kan løses på distancen, nogle gange er det nødvendigt at være fysisk i samme rum. Ikke mindst når det er første gang, to personer mødes. Den slags bør ikke foregå over en videokonference, mener Carsten Sørensen.

- Det bliver aldrig en 100 % erstatning, men at bruge videokonferencer, når de giver mening, gør også, at når vi så sidder fysisk sammen, så er vi langt mere effektive – det har vi nemlig lært fra videokonferencerne, slutter Ole Mygind.