Ændrede kommunikationsformer ændrer virksomheden
Virksomhederne skal finde ud af, hvordan de vil dyrke forholdene for de medarbejdere, der er i overgangsperioden mellem nye og gamle jobs, ellers tabes de på gulvet. (Foto: Lars Bennetzen)

Ændrede kommunikationsformer ændrer virksomheden

Overgangen fra traditionel kommunikation til unified communication ændrer virksomheden, og det har konsekvenser for såvel virksomhed som medarbejdere

Del artiklen på

Af Lars Bennetzen

En af de teknologier, der har ændret sig mest i løbet af de sidste 20 år, er kommunikationsplatformen. Fra traditionelle telefoner på bordet er kommunikation kommet til smartphones og online-kommunikation via videosystemer og andre former for unified communications, og det har haft en stor betydning for virksomhedernes arbejdsgange og kommunikationsformer.

Den udvikling er noget, som danske Jabra holder nøje øje med. Morten Fløe Knudsen, Content Marketer hos Jabra, fortæller til IT-Reload, at de blandt andet holder meget øje med, hvilke bølger og trends, der skubber til arbejdspladsen.

- Noget af det interessante er den øgede digitalisering, der har fundet sted. Og selvom det virker banalt, så har den store konsekvenser for arbejdspladsen, fortæller han.

Nye tal fra EY viser blandt andet, at 80 % af alle virksomheder har ændret på, hvordan de er i dialog med deres kunder, og den udvikling, mener Morten Fløe Knudsen, er interessant men ikke overraskende.

- Hvad, der er langt mere interessant, er, hvilke konsekvenser det får for virksomhedens medarbejdere, siger Morten Fløe Knudsen.

EYs undersøgelse om de såkaldte Megatrends viser da også, at halvdelen af alle virksomheder har ændret deres forretningsmodel, og det betyder, at der vil komme ændringer i hvilke jobs, der vil være at finde på arbejdspladserne. Nye vil komme til, og gamle vil forsvinde.

- Det betyder så, at medarbejderne skal stille sig selv det spørgsmål: ”Hvad skal jeg kunne for at være på den nye arbejdsplads”.

Samtidig skal virksomhederne finde ud af, hvordan de vil dyrke forholdene for de medarbejdere, der er i overgangsperioden mellem nye og gamle jobs, ellers tabes de på gulvet, og det er ikke i virksomhedernes interesse, pointerer Morten Fløe Knudsen.

Skal altid kunne kommunikere

Mange af de ændringer, som der ses i kommunikationsmåder og forventninger til samme er ikke født hos virksomheder, men hjemme hos privatbrugerne. Digitaliseringen har nemlig betydet, at folk forventer altid at kunne kommunikere med virksomheder, enten via web eller app, og de forventninger tager de med over i deres virksomheder.

- Dels skal virksomheden stå digitalt til rådighed for kunderne døgnet rundt, de forventer også selv, at de i et eller andet omfang kan kommunikere med deres samarbejdspartnere, forhandlere eller kunder, siger Morten Fløe Knudsen.

Det betyder så også, at de medarbejdere, der lytter og taler med kunder og medarbejdere, pludselig får en langt vigtigere rolle i fremtidens firmaer, hvor kommunikationen vil være essentiel.

- Det er et lidt sjovt område, for antallet af opkald falder helt generelt. Folk ringer ikke så meget mere. Men når de så ringer, så er de kald langt mere komplekse end før, forklarer Morten Fløe Knudsen og fortæller, at de mange automatiske systemer fjerner en del af kontakten med kunderne, men når først problemerne bliver komplekse og personlige, så skal der menneskelig kontakt til. Og det er den gruppe af ansatte, som virksomhederne skal satse på fremadrettet.

Masser af nye jobs

En af de ting, som ansatte ofte frygter, er, at deres jobs bliver afskaffet i digitaliseringens navn, og det er en velbegrundet frygt, også når det kommer til nye kommunikationsformer så som unified communications.

For når der sker ændringer i måderne, vi kommunikerer på, sker der også ændringer i måden, jobs arrangeres på.

- Det betyder blandt andet, at vidensmedarbejderne bliver ekstra vigtige for virksomheden. Det er vigtigt at være opmærksom på at dyrke dem, så deres jobs fungerer, og det betyder at sikre, at de rigtige værktøjer skal være på plads, siger Morten Fløe Knudsen.

Det er også vigtigt at huske på, at den nye teknologi nok kan betyde, at visse jobs bliver redundante, men den betyder også, at der skabes mange nye jobs. Et eksempel er Amazon, der virkelig har forstået at udnytte den digitale udvikling og tilhørende økosystem. De har skabt ikke mindre end 200.000 nye jobs siden 2013, og de vokser stadig mellem 40 og 50 % om året, når det kommer til medarbejder.

- Der har været en stor ændring hos virksomhederne på grund af de nye digitale værktøjer, og verden har ændret sig meget. Men som for 150 år siden, så bliver vi ikke alle arbejdsløse, så selvom det er ganske menneskeligt at være bange, så er det ikke nødvendigt. Og det er dem, der lukker øjnene eller ignorerer udviklingen, der vil blive ramt hårdest, fastslår Morten Fløe Knudsen.

Det ses også ved at kigge nærmere på de mange nye jobtyper, der er skabt gennem tiden. F.eks. har 33 % af alle jobtyper, der er skabt gennem de sidste 25 år, aldrig eksisteret før.

Samtidig har måden, vi arbejder på også ændret sig, og her spiller unified communication en stor rolle. Således har 94 % af netto jobvæksten de sidste årtier i USA været inden for jobs, der ikke er 7-16 jobs, men freelance eller kontraktansatte.

- Den type jobs betyder at der skal være måder, hvorpå ansatte let kan kommunikere med deres skiftende arbejdsgivere på, og her spiller unified communications en stor rolle, siger Morten Fløe Knudsen.

Ikke teknologi for teknologiens skyld

Men det er samtidig meget vigtigt at huske på, at teknologi i sig selv ikke løser nogle problemer. For hvis ikke virksomhedskulturen er med, så hjælper teknologien ikke. Morten Fløe Knudsen fortæller, at der ingen tvivl er om, at unified communication er en vigtig parameter for fremtidens virksomheder, for den kan nedsætte afstanden mellem folk.

- Men det nytter ikke noget, hvis ikke den mentale afstand er med. I dag ser vi, hvordan virksomheder hyrer folk ind som eksperter og kontraktansatte, og her er teknologien med til at sikre, at de kan kommunikere med deres forskellige kunder. Men virksomhederne, og deres medarbejdere, skal også være modne til at kunne modtage disse medarbejdere, siger Morten Fløe Knudsen.

Det handler ikke om den teknologiske løsning, men om hvad du som virksomhed ønsker at opnå, hvilken kultur du gerne vil dyrke, og hvad vi kan gøre for at løfte den opgave.

- Og det er essensen i unified communicaion, siger Mort en Fløe Knudsen. For i fremtiden vil der være en stigende mængde af jobs, der foregår i midlertidige teams, og det betyder, at der er ting som støj, miljø og mødelokaler, der skal tages højde for. Det er udfordringer, der ikke udelukkende kan løses med nye teknologier, der skal også en forståelse til fra virksomhedens side.

- Derfor er vi nødt til at dyrke de rammer, vi giver vores medarbejdere, for de er med til at skabe arbejdspladsen fremadrettet, slutter Morten Fløe Knudsen.