Virksomheder smider dataguld på gaden

Virksomheder smider dataguld på gaden

Trods ambitioner om at investere i data formår kun 15 procent af verdens største virksomheder at arbejde målrettet med deres data og omdanne informationsstrømmen til konkurrencefordele. Det viser en ny undersøgelse fra Lenovo

Del artiklen på

I rapporten Data for Humanity har Lenovo spurgt 600 topledere i virksomheder med en omsætning på over 500 millioner amerikanske dollars, hvordan de anvender deres data. Her svarer blot 15 procent, at de anser deres virksomhed for at være en dataleder – altså en virksomhed, der arbejder målrettet med data inden for både datastyring, dataanalyse og datasikkerhed. Langt størstedelen af verdens førende virksomheder formår dermed ikke at udnytte det fulde potentiale af deres data.

Undersøgelsen viser, at blot halvdelen (52 procent) af toplederne i undersøgelsen er tilfredse med deres nuværende dataplatform, mens næsten en fjerdedel (23 procent) føler, at de halter efter deres konkurrenter. Det er især bekymringer om sikkerhed og manglende færdigheder inden for datahåndtering, der holder virksomheder fra at udnytte data som led i deres forretningsstrategi.

Samtidig understreger undersøgelsen, at der er klare forretningsmæssige fordele at hente for de virksomheder, der vælger at gå datavejen. Topledere i virksomheder, der ser sig selv som dataledere, oplever i udpræget grad, at de inden for de seneste 12 måneder har øget omsætningen (78 procent) eller forbedret kundetilfredsheden (70procent). Undersøgelsen viser også, at datalederne i langt mindre grad end andre oplever nedgang i innovation (10 procent) eller produktivitet (13 procent).

Datasikkerhed er det største benspænd

Det er især bekymring for datasikkerheden, der holder virksomheder fra at udnytte data i forretningsstrategien. 4 ud af 10 topledere (43 procent) svarer, at de er i tvivl om, hvorvidt deres data er sikre, mens godt en tredjedel (31 procent) svarer, at deres virksomhed har oplevet risici som følge af deres datahåndtering og -analyse.

"Datasikkerhed er den del af arbejdet med data, som toplederne mener kræver mest udvikling. Trusselsbilledet inden for cybersikkerhed er i konstant udvikling og bliver mere og mere komplekst. Samtidig ser vi, at mængden af data hos virksomhederne vokser eksponentielt på grund af blandt andet øget brug af AI og analyse," siger Marco Pozzoni, direktør for Storage Sales hos Lenovo i EMEA, og fortsætter:

"Datastyring, -analyse og -sikkerhed er gensidigt afhængige af hinanden. Vi kan ikke udnytte datapotentialet til fulde, hvis ikke sikkerheden er på plads." 

Den oversete fjerde faktor: Datakultur

Mange virksomheder ønsker at blive bedre til at udnytte data, men undersøgelsen peger på en overset faktor, der ofte bremser udviklingen: manglende datakultur.

Undersøgelsen viser dog også, at flere virksomhedsledere er ved at få øjnene op for denne fjerde faktor. Størstedelen af de adspurgte (88 procent) peger på, at en datacentreret kultur er et afgørende element for virksomheders datastrategi. Og det er positivt, at virksomhedslederne har indset betydningen heraf, mener Lenovos direktør for Infrastructure Solutions Group i EMEA, Giovanni Di Filippo:

”Målrettet arbejde med data bør ikke være isoleret til it-teamet. Alle medarbejdere skal have mulighed for at bruge data effektivt, og det starter med etableringen af en fælles datadreven kultur på arbejdspladsen."

I tråd hermed viser Lenovos undersøgelse desuden, at 40 procent af de virksomheder, der allerede er dataledere, har integreret deres it-team med øvrige teams i arbejdet med at levere datastyrede initiativer. Til sammenligning er det kun hver fjerde (24 procent) af de øvrige virksomheder, der har samme tilgang.

- lb